ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

อาจารย์ที่ปรึกษาควรรวบรวมและศึกษาเอกสารดังนี้
1.	คู่มือการบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Internet)
2.	คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
3.	คู่มือนักศึกษา
4.	หลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
5.	ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของวิทยาลัย
6.	แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย
    (1)	แบบทะเบียนประวัติของนักศึกษา
    (2)	แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
    (3)	สมุดบันทึกผลการเรียน
7.	ตัวอย่างในใบสมัครและแบบคำร้องต่างๆ
8.	ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา
9.	ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่วิทยาลัยจัดให้นักศึกษา
10.	ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยและชุมชนแวดล้อม
11.	ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาที่อาจารย์สอน
12.	ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
13.	อื่นๆ
This entry was posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>