คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

1.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.  มีความรับผิดชอบดี
3.  ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
4.  มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
5.  มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
6.  มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
7.  มีความเมตตากรุณา
8.  ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว
9.  มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาอาจารย์ที่ปรึกษา
10. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้
11. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี
12. มีประสบการณ์ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา
13. มีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
This entry was posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>