ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICCET 2010

http://www.iccet.org/
การนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCET 2010
ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2553 
ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
หน่วยงานเข้าร่วม
  • นักศึกษา, คณาจารย์และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • วิศวกรและนักวิจัย จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก
  • ผู้สนใจทั่วไป
  • การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อว่า International Association of Computer Science & Information Technology(IACSIT) ซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE) หรือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers โดย IEEE เป็นสถาบันที่กำกับดูแลมาตรฐานทางไฟฟ้า เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เน้นไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ระบบวัดคุม และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเรื่อง Hi-Tech ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง สถาบัน IEEE มีสมาชิกเป็นวิศวกร นักวิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถจากทั่วโลก โดยสมาชิกจะแบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละบุคคล สถาบัน IEEE จึงมีกลุ่มศึกษาเรื่องเฉพาะด้าน หลายสิบกลุ่ม ทุกกลุ่มมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งจัดประชุมวิชาการประจำปี จัดประชุมวิชาเฉพาะเรื่อง กำหนดมาตรฐานทางไฟฟ้า คิดค้นนวัตกรรมและเขียนรายการเผยแพร่ในรูปวารสารวิชาการ องค์ความรู้ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมเพื่อจัดเก็บอย่างมีระบบ และสามารถค้นคืน เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของโลกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2553 โดยมีคณะกรรมการจัดงาน ดังนี้

Honorary Chairs

1. CAE Fellow, Prof. Li Lemin, University of Electronics Science and Technology of China, China

2. IEEE Fellow, Prof. Wang Jun, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

  1. Prof. Mao Junfa, IEEE Shanghai Section, China

ในการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยครั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้กำหนดให้ข้าพเจ้านำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Performance Analysis of Traffic Control MIPv6 on Linux Base” ในวันที่ 18 เมษายน 2553 ณ International Convention Centre of UESTC, ห้อง 111, Session-ICCET-15, ช่วงเวลาประมาณ 15:40-18:30 น. (ตามเอกสารกำหนดการที่แนบมา) ซึ่งในการนำเสนอบทความวิจัยครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจัยของข้าพเจ้ากับผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการถามและตอบโดยมีกรรมการประจำในแต่ละกลุ่มเป็นผู้ดำเนินงาน สามารถทำให้เราได้ข้อคิดใหม่ๆจากผู้เข้าร่วมประชุมและจากกรรมการ ในการนำมาพัฒนาผลงานวิจัยของเราต่อไปในอนาคต รวมทั้งข้าพเจ้าได้เข้าประชุมในการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ ทั้ง 3 วันที่มีการประชุม ทำให้ได้แนวความคิดใหม่ๆและได้ปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยจากแคนาดา, นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น, นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศจีนเอง เป็นต้น

โดยบทความวิจัยที่ไปนำเสนอในครั้งนี้จะปรากฎในฐานข้อมูลสากล IEEE Xplore ซึ่งปรากฎอยู่ใน indexed by both EI Compendex, INSPEC และ Thomson ISI (ISTP) โดยมีหมายเลขของหนังสือตีพิมพ์ที่ IEEE Catalog Number: CFP1067F-PRT, ISBN: 978-1-4244-6350-3, Vol. 7 ซึ่งถือว่าเป็นฐานข้อมูลสากลที่ได้รับความเชื่อถือในวงวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีในระดับโลก โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดจากฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา ได้จากทางเว็บไซต์ http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยาลัยตาปีในฐานข้อมูลสากลและประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยตาปีได้


This entry was posted in งานวิจัย. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>