คณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2555 ทางมหาวิทยาลัยตาปีมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สถาบันเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถที่จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง ซึ่งมีรายชื่อของคณะทำงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยดังนี้

 1. นายบัญชาญ  ทิมธรรม          ประธานกรรมการ
 2. นายธนิต  สำลีวงค์                 รองประธานกรรมการ
 3. นางนารีรัตน์  ประดิษฐ์สาร     กรรมการ
 4. นางวราภรณ์  สุทธิรักษ์          กรรมการ
 5. นางสุภาวดี  สุทธิรักษ์            กรรมการ
 6. นายสุรินทร์  ทองแท่น            กรรมการ
 7. นายธีระยุทธ์  ขุนศรีแก้ว         กรรมการ
 8. นายพฤทธิ์  ราศรี                   กรรมการเลขานุการ
 9. นายธวัช  ศรีไทย                   ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้

 • จัดทำแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
 • ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในสถาบัน
 • รายงานผลการดำเนินการต่อสถาบัน
 • เผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะชน


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>